Metapodaci za dugoročnu zaštitu: Vitalne komponente procesa očuvanja digitalne baštine

Lejla Hajdarpašić

Abstract

U radu se metapodaci za dugoročnu zaštitu tumače kao struktuirane informacije koje podržavaju i dokumentiraju proces očuvanja digitalnih objekata. Isprva se spominju najznakovitiji međunarodni istraživački projekti koji metapodatke za zaštitu smatraju neprijeporno važnim komponentama strategija očuvanja digitalnih objekata na duži
vremenski rok, a zatim se govori o aktualnim praksama pojedinih nacionalnih depozitarnih centara koje su u vezi sa izgradnjom i implementacijom shema metapodataka za zaštitu. Zaključno se ukazuje na nadolazeće reprezentativne izazove metapodataka za dugoročnu zaštitu.

-------------------------------------------------------------

Preservation metadata: Vital components of digital heritage preservation

In this paper preservationmetadata are interpreted as structured information that support and document preservation of digital objects. At first,significant international researchprojects that consider preservation metadata as important componentsof long term preservation strategy
of digital objects are mentioned,thenthecurrentpractices of individual the development and implementation of preservation metadataschemesare discussed.Conclusion indicates therepresentative upcomingchallenges of preservation metadata.

Keywords

obavezni primjerak; metapodaci za zaštitu; digitalno očuvanje; legal deposit; preservation metadata; digital preservation

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.