Jedan neobičan izvor za istraživanje bosančice

Jasminko Mulaomerović

Abstract

Znanja o posljednjim ostacima bosančice koja se kao pismo njegovala u begovskim familijama su fragmentarna i nesistematizirana. Uglavnom se svode na pojedinačne primjere pisama ili samo alfabetare napisane po zahtjevu M. Hadžijahića. Originalna pisma nisu poznata. Razglednice kao filatelistički materijal su široko rasprostranjene, ali do sada nisu prepoznate
kao izvor za proučavanje bosančice. U radu se govori o dvije takve razglednice iz 1917. godine u kojima je dio teksta napisan kurzivnom bosančicom, a koje omogućavaju izradu fragmentarnog alfabetara koji je bio u upotrebi u begovskoj porodici Kapetanović.

---------------------------------------------------------------------

One extraordinary source for researchingof bosančica

Knowledge about last remains of bosančica which was a lettering of beys’ families is fragmentary and unsystematic. Mostly, there are particular examples of letters or elementary readers written by M. Hadžijahić’s demand. Original letters weren’tknown. Postcards as philately’s items are widely outspread, but they haven’t yet been recognised as the source for
research of bosančica. In this paper were mentioned twosuch postcards dated from 1917 and contained a part of the text written in bosančica cursive which allowed making fragmentary elementary reader which obtained in bey’s family Kapetanović.


 

Keywords

bosančica; alfabetar; filatelija; porodica Kapetanović; elementary reader; philately; family Kapetanović

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.