Prvi Bošnjački novinar Mehmed Šaćir Kurtćehajić (1844-1872)

Senada Dizdar

Abstract

Navršilo se stotinu i četrdeset godina od smrti Mehmeda Šaćira Kurtćehajića, prvog novinara
Bošnjaka, prvog privatnog vlasnika novina u Bosni i Hercegovini, osebujne ličnosti izuzetne intelektualne snage i darovitosti, vizionara koji je svojim pogledima na sveukupnu životnu zbilju zavirio, čini se, ne u dvadeseto, nego čak u dvadeset i prvo stoljeće. Sa svojom novinom „Sarajevski cvjetnik“ bio je hroničar Sarajeva, Bosanskog vilajeta i Osmanskog carstva,
politički snažno angažiran kao urednik zvanične „Bosne“, član Vilajetske skupštine (medžlisi umumii vilayet), predsjednik Beledije (gradske vijećnice, općine)... Pored podsjećanja na Kurtćehajića i njegovo djelo, ovo je prilika da podsjetimo na činjenice o pojavi modernog štamparstva u Bosni i Hercegovini, na prve bh. novinare i novine, u kojima je ostala zabilježena sva dramatika događanja pred jedno od najsudbonosnijih u historiji Bosne i Hercegovine pred pred Berlinski kongres 1879. godine, nakon kojega je izvršena Austro-Ugarska okupacija Bosne i Hercegovine.

------------------------------------------------------------

First Bosniac journalist Mehmed Šaćir Kurtćehajić (1844-1872)

Mehmed Šaćir Kurtćehajić died one hundred forty years ago as the first Bosniac journalist, first owner of the newspaper in Bosnia and Herzegovina, a peculiar personwith special intellectual strength, gifted person with rich imagination whose attitudeswere in regard to whole life and reality and he peered sagaciously not only into the 20th century, also into 21st century. He was a chronicler of Sarajevo, Bosnia Vilayet and Ottoman Empire with his newspaper Sarajevski cvjetnik and he took a very active and political part as the editor of official Bosna,a member of Vilayet Assembly (medžlisi umumii vilayet), president of
Beledija (town hall, municipal)... besides reminding ourselves of Kurtćehajić and his work, this is a chance to remind of the facts about appearance of modern printing in Bosnia and Herzegovina, first BH journalists and newspapers where there were noted all dramatic moments before one of the most fatal event of the history of Bosnia and Herzegovina, Congress of Berlin in 1879, after that Bosnia and Herzegovina occupied by Austria-Hungary.


Keywords

Mehmed Šaćir Kurtćehajić; štamparstvo u Bosni i Hercegovini; novinarstvo u Bosni i Hercegovini; „Sarajevski Cvjetnik“; kulturno naslijeđe; printing in Bosnia and Herzegovina; journalism in Bosnia and Herzegovina; cultural heritage

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.