Biblioteka Instituta za bošnjačke studije BZK “Preporod“ dvadeset godina postojanja: 1992-2012.

Isma Kamberović

Abstract

Ovaj rad pripremljen je u povodu dvadesete godišnjice Biblioteke Instituta za bošnjačke studije BZK “Preporod“. Prikazane su aktivnosti od njenog formiranja, daljeg rada, te sadašnjeg stanja. U ratnoj 1992. godini “Preporod“ je nastavio sa ranije započetim aktivnostima oko formiranja biblioteke, potrebne za realizaciju projekta započetih u Institutu za bošnjačke studije pri BZK “Preporod. U okviru uobičajenih vidova nabavke, istaknimo i najvrijedniju poklonjenu kućnu biblioteku akademika prof. dr. Avde Sućeske. Biblioteka broji 14.300 naslova i predstavlja veoma vrijednu zbirku knjiga o Bosni i Bošnjacima, njihovoj historiji, književnosti, jeziku, etnologiji i dr. Knjige su obrađene po međunarodnim bibliotečkim standardima. Urađen je autorski i stručni katalog, te bibliotečki online katalog, koji se može pretraživati na web stranici “Preporoda“. Knjižni fond se koristi samo u čitaonici, a mogu ga koristiti besplatno svi zainteresirani: Ova biblioteka predstavlja matičnu biblioteku za biblioteke “Preporodovih“ općinskih društava, kojima pomaže bibliotečkim savjetima i obogaćivanjem njihovog knjižnog fonda.

----------------------------------------------------------------------

Library of Institute of Bosnian Studies of BZK “Preporod” Twenty years of existing (1992-2012)

This paper is prepared on the twentieth anniversary of founding the Library of the Institute of Bosnian Studies BZK “Preporod”. There is a review of its activities from its founding, working and current conditions. In 1992, at war, “Preporod” continued with earlier begun activities connected with founding the library which is necessary for realization of projects
began in the Institute of Bosnian Studies besides BZK “Preporod” . In the framework of usually ways of acquisition, we do let emphasize the worthiest present, a private library, donated by academician, university professor, Ph. D. Avdo Sućeska. His library has got 14.300 titles and that’s very worth collection about Bosnia and Bosniacs, their history, literature, language and ethnology.

Books processing cycle was according to the International Standards Book Description. The author and classified catalogues were made, online catalogue which is accessible on “Preporod’s” web site. The items from book collection can be used only in the reading room and can be used without charge by the all users who are interested in.This library is a central library of all libraries which belong Preporod’s communities, it helps with library advices and getting reacher their book collection


Keywords

Biblioteka Instituta za bošnjačke studije BZK “Preporod“; specijalne biblioteke; knjige; Bosna i Hercegovina; special libraries; books; Bosnia and Herzegovina

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.