Reforma bibliotečke legislative u Bosni i Hercegovini : uvodna razmatranja

Vasvija Kapo

Abstract

U članku se govori o potrebi donošenja nove bibliotečke legislative budući da se trenutna
ne poštuje, neaktuelna je, zahtijeva usaglašenost sa međunarodnim dokumentima kao i inkorporiranost najboljih do sada primijenjenih rješenja iz prakse zemalja u okruženju, uvažavajući specifičnosti našeg društva, a sve u svrhu davanja na značaju bibliotečko-
informacijske djelatnosti kao djelatnosti od posebnog društvenog interesa koja je temelj izgradnje civiliziranog društva, zasnovanog na znanju kojem teži i Europska Unija. S obzirom da je to izuzetno važan i zahtjevan proces, u članku su naznačene tek osnovne smjernice koje se moraju uzeti u obzir prilikom izrade i donošenja pomenute legislative.

---------------------------------------------------------

Reform of library legislative in Bosnia and Herzegovina : preliminary consideration

This paper is about a need for promoting of new library legislative, because that currently legislative isn’t obeyded and it’s unactual, demanded adjustment of international documents as incorporation of the best applyed solution from practical implementation of the countries in surroundings, considering the specificity of our society and everything with the aim of appriciating of library-information services with specific interest on the state level which is a foundation of civilised society based on knowledge which is aspired by European Union. In view of that ‘s very important and demanding process, only the main guidelines are denoted in this paper which must be considered during the drafting of mentioned legislation and enacting it.

Keywords

institucionalna kultura; značaj biblioteka; reforma bibliotečke legislative; međunarodni dokumenti; Smjernice Vijeća Evrope, konvencije; institutional culture; importance of libraries; reform of library legislative; international documents;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.