Marljiva pretraga djela nepoznatih autora

Muamera Smajić

Abstract

Biblioteke se sve više susreću sa djelima čiji se autori veoma teško ili nikako ne mogu identificirati . Ovakva djela nazivaju se „orphan works“ ili „djelo siroče“. To mogu biti knjige, novine ili članci, filmovi koji su još uvijek zaštićeni autorskim pravima, ali za koje se ne može locirati nositelj autorskog prava da bi od njih dobili dozvolu za korištenje. Ovakva djela mogu se naći u svim kolekcijama biblioteka i kulturnih institucija.

Digitalizacija i pohranjivanje ovih djela predstavlja kako kulturni, tako i ekonomski izazov. Ako nositelj prava na određeno djelo ne postoji, institucije nisu u prilici dobiti potrebnu dozvolu za njegovu digitalizaciju. „Djela siročad“ predstavljaju značajan dio zbirki evropskih kulturnih institucija. Stoga su neophodna zajednička pravila kako postupiti u slučaju „djela siročadi“, pogotovu kada su u pitanju veliki projekti digitalizacije kao što je Europeana.

-------------------------------------------------------

Diligent search of orphan works

Libraries are increasingly faced with the works which authors are very difficult or cannot be identified. Such works are called “orphan works”. These works can be books, newspapers or articles, films that are still protected by copyright but for which the copyright owner cannot be located and get permission for the use of their works. Such works can be found in all collections of libraries and other cultural institutions.

Digitizing and storing of these works is both cultural and economic challenge. If the right holder of work does not exist, the institutions are not able to obtain the necessary permission to digitize it. “Orphan works” are a significant part of the collections of European cultural institutions. Therefore, common rules are essential in order to proceed in the case of “orphan works”, especially when it comes to major projects such as Europeana.

Keywords

djela nepoznatih autora; „djelo siroče“; smjernice; ARROW; Evropska direktiva; orphan works; diligent search; guidelines; European Directive

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.