Strateški menadžment u bibliotekama

Indira Kasapović

Abstract

Iako je misija koju biblioteke ispunjavaju u svojim zajednicama ostala ista kroz dugo vrijeme njihovog postojanja, u savremenom društvu dolazi do potrebe za aktivnijim odnosom biblioteka prema izazovima promjena i zahtjevima okoline. Od menadžera biblioteka i bibliotekara sada se očekuje da razumiju i primjenjuju nova znanja i kompetencije među kojima je strateško planiranje. Postaje neophodno formuliranje strategije svake pojedine biblioteke i preusmjeravanje ukupne organizacije u skladu sa datim okolnostima i mogućnostima. U ovom članku opisani su neki elementi ovoga procesa kao što su: vizija, misija i SWOT analiza biblioteke.

----------------------------------------------------

Strategic management in libraries

Although libraries’ mission in their communities was the same during a long period of their existence, in modern society there was a need more active libraries’ relation a challenge and environment requests. It,s expected by libraries’ managers to understand and involve new knowledge and competences amongst them there is implemented strategic planning. It’s becoming necessary to formulate strategy of every particular library and redirect the whole organization according the current circumstances and possibilities. In this paper some elements of this processwere described such as vision, mission and SWOT analysis of library.

Keywords

biblioteke; strateški menadžment; strateško planiranje; SWOT analiza; vizija; misija; libraries; strategic management; strategic planning; SWOT analysis; vision; mission

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.