Uticaj ideologije na razvoj društva: uključujući bibliotečko-informatičko okruženje

Ismet Ovčina

Abstract

Prema novijim istraživanjima, ideologija se definiše kao sistem ideja, pogleda, predstava, osjećanja i vjerovanja o ciljevima razvoja društva i čovjeka, a takođe i kao sredstvo i put postignuća ovih ciljeva ovaploćenih u vrijednosnim orijentacijama, ubjeđenjima, aktima volje i podsticajima (čovjeka ili ljudi) u svojim istinskim stremljenjima i ciljevima koje je on ili oni postavili pred sebe.

Važnu ulogu u ideološkom djelovanju ima kultura sa svim svojim pluralizmom tipova, formi, stilova i funkcija. Njen uticaj na čovjeka je zaista veliki, pošto nema čovjeka koji nije, u većoj ili manjoj mjeri, uključen u sferu kulture.

Po uticaju ideologije onih koji su na vlasti na rad Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i kulturnu politiku u Bosni i Hercegovini bila je prepoznatljiva i čitava 2012. godina. Zahvaljujući takvom, počesto ignorantskom, odnosu nadležnih prema ovoj instituciji (i drugim institucijama kulture od značaja za BiH) nastavlja se i tekuća 2013. godina.

-------------------------------------------------------------

The influence of ideology on society development: including library-information
environment

According to the latest researches, ideology is defined as a system of ideas, views, conceptions, sensations and beliefs in the goals of social and humans' development and also, as an instrument and way of attaining these objectives embodied in valuable orientations, convictions, acts of will and encouragements (a man or the men) in their real aspirations and set the goals for themselves.

Culture has an important role in ideological action with all its pluralism of the types, forms, styles and functions. Its importance for a human being is really great, because there is nobody who isn't greatly or smaller included in cultural sphere.

The whole 2012 year was recognized by the ideological influence of some people in power to the National and University Library of Bosnia and Herzegovina' working and cultural politics in Bosnia and Herzegovina. Owing very often, such an ignorant relationship of the authorities towards this institution (and the other cultural institutions of high importance for B&H), continues in the current year, 2013.


Keywords

ideologija; ideološka sfera; kultura; kulturno naslijeđe; motivacija; ideology; ideological sphere; culture; cultural heritage; motivation

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.