Културне лиге – претече јавних библиотека у Србији

Tamara Malešev, Irena Zečević, Olivеra Topalov

Abstract

Оснивање културних друштава и институција широм Србије након Балканских ратова, било је један од приоритета Краљевине Србије. Осим Културне лиге, деловале су и српске земљорадничке задруге, радничка и партијска удружења, обједињени у важној мисији – образовању, просвећивању и културном уздизању свог народа. Ауторке рада настоје да прате историјски развој Културне лиге, чијим развојем и деловањем су се створили услови за настанак јавних библиотека у Србији.

----------------------------------------------

Cultural Leagues – forerunners of public libraries in Serbia

The establishment of cultural societies and institutions throughout Serbia after the Balkan wars were one of the priorities of the Kingdom of Serbia. In addition to the Cultural League, there were also Serbian agricultural cooperatives, workers’ and party associations, united in an important mission – education, enlightenment and cultural uplifting of their people. The authors of the paper try to follow the historical development of the Cultural League, whose development and activities have created the conditions for the emergence of public libraries in Serbia.


Keywords

Културне лиге; просвећивање; Србија; јавне библиотеке; читалишта; Cultural leagues; education; Serbia; public libraries; reading rooms

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.