Ostavština Hamdije Kapidžića u fondovima Specijalnih zbirki Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

Ismet Ovčina, Muamera Smajić, Alma Mešić

Abstract

Korisnici Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u svrhu različitih istraživanja često traže građu koja sadrži podatke o nacionalnoj i lokalnoj historiji; politici; kulturi. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine svoje fondove; pored obaveznog primjerka; popunjava razmjenom i poklonima. Jedan takav poklon jeste i zaostavština historičara Hamdije Kapidžića. Biblioteka je ovaj poklon zaprimila 2008. godine. Dio poklona; koji čine nekoliko predmeta; korespondencija; pisma; razglednice; stare knjige; karte; nalazi se na Odjeljenju Specijalnih zbirki. Građa već duže vrijeme stoji neobrađena pa smo odlučili kroz ovaj kratki pregled i popis javnosti predočiti arhivu ovog znamenitog bosanskohercegovačkog kulturnog i naučnog radnika. Nadamo se da će ovaj kratak osvrt na zaostavštinu historičara Hamdije Kapidžića donijeti nove poglede na njegov život i znanstveni rad i poslužiti kao izvor za nova istraživanja.

---------------------------------------------

Heritage of Hamdija Kapidžić in the funds of Special Collections of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina 

Users of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina; for the purpose of various researches; often look for material that contains national; local heritage; history; material about politics and culture. In addition to the obligatory copy; NUBBIH replenishes its funds with exchanges and gifts. One such gift is the legacy of historian Prof. Dr. Hamdija Kapidžić. The Library got this gift in 2008. Part of this gift – correspondence; letters; postcards; old books; maps; etc.; are located in the Department of Special Collections. The material has been undocumented for a long time and we decided to present to the public the archives of this famous Bosnian cultural and scientific worker through this brief overview and list. We hope that this brief review of the legacy of the historian Hamdija Kapidžić will bring new views on his life and scientific work and serve as a source for new research.

Keywords

Hamdija Kapidžić; Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH; Specijalne zbirke; pokloni; arhivi; National and University Library of Bosnia and Herzegovina; Special Collections; gifts; archives

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.