Muslimanska narodna biblioteka u Mostaru: Historijski pregled rada biblioteke od njenog nastanka 1928. do 1941.

Arijana Bajrić, Lejla Durmo-Mehmedović, Berina Mihaljević

Abstract

U radu se nudi historijski pregled nastanka i razvoja Muslimanske narodne biblioteke u Mostaru sa posebnim fokusom na period od 1928. do 1941. godine; u kojem je ova institucija odigrala značajnu ulogu za građane Mostara. Jedna generacija maturanata mostarske Gimnazije 1928. godine imala je ne samo ambiciju nego i viziju masovnog opismenjavanja stanovništva Mostara i njegovog šireg područja. Svoju ideju pretvorili su u djelo čim su maturirali. Počeli su u nezavidnim uvjetima; ali vrlo samouvjereno i odlučno šireći ideju u krugovima svojih školskih kolega; prijatelja; komšija i naravno; rodbine. Proći će nekoliko godina prije no što Muslimanska narodna biblioteka dobije povjerenje građana i postane centar njihove emancipacije i opismenjavanja. Jednom nastala ideja postala je ideologija koja je ponijela jedan grad i njegov narod u revoluciju opismenjavanja; ali i u revoluciju za oslobođenje od osvajača. Ta ideja ih je približila knjizi do takvih blizina da su neki od njih rizikovali i svoje živote kako bi ih spasili prilikom uništavanja koje su sproveli funkcioneri NDH vlasti u proljeće 1941. U ovih prvih trinaest godina postojanja Muslimanska narodna biblioteka nekoliko je puta mijenjala ime; ali cilj njenog postojanja i rada je uvijek bio isti – pomoći i ubrzati prosvjećivanje širokih muslimanskih slojeva stanovništva u gradu Mostaru.

-------------------------------------------

Muslim National Library in Mostar: Historical overview of the library's work since its initiation in 1928 until 1941


The article presents a historical overview of the initiation and development of the Muslim National Library in Mostar with a special focus on the period from 1928 to 1941; during which this institution played a significant role for the citizens of Mostar. One generation of high school graduates of the Mostar Gymnasium in 1928 had not only ambition; but also a vision of the mass literacy of the population of Mostar and its wider area. Once an idea became an act; as soon as they graduated. They started in unenviable conditions; but very confidently and decisively spreading the idea in the circles of their school colleagues; friends and neighbours and of course; relatives. It will pass several years before Muslim National Library in Mostar gets the trust of its citizens and becomes the center of their emancipation and literacy. Once formed an idea; it has become an ideology that has brought a city and its people into a literacy revolution as well as in a revolution for the liberation of the conquerors. That same idea brought them so close to books; that some of them risked their lives to save those books during the destruction that were carried out by officials of the NDH authorities in the spring of 1941. In these first thirteen years of existence; the Muslim National Library has changed its name several times; but the goal of its existence and work has always been the same – to help and speed up the enlightenment of the broad Muslim population of the city of Mostar.

Keywords

Muslimanska narodna biblioteka; Mostar; knjige; Muslim National Library; Mostar; books; Literacy opismenjavanje;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.