Realizacija matičnih funkcija u univerzitetskoj biblioteci “Svetozar Marković” u Beogradu

Vera Petrović, Marija Bulatović

Abstract

U radu je dat istorijski pregled formiranja matičnih funkcija i značaj Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” u njihovoj realizaciji. Njen zadatak je da prati i proučava stanje, potrebe i uslove razvoja biblioteka i predlaže mere za unapređenje bibliotečke delatnosti, da se stara o usavršavanju kadrova, da učestvuje u sveukupnom razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji, da učestvuje u izgradnji jedinstvene nacionalne mreže biblioteka, da ažurno vodi registar biblioteka za područje matičnih biblioteka i drugih evaluacionih evidencija.

-------------------------------------------------------------------------

Realizaction development and supervision at the University Library “Svetozar Markovic” in Belgrade

The paper gives a historical overview of the Department for development of the library system and the importance of the University Library “Svetozar Marković” in their realization. The task is to monitor and study the situation, needs and requirements of the development libraries and propose measures for improving library activity, to take care of staff training, to participate in the overall development of library and information activities in the Republic of Serbia, to participate in the construction of a single national network of libraries, to keep up-to-date a register of libraries for the area of home libraries and other evaluation records.

Keywords

Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”; Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti; matične funkcije; University library “Svetozar Marković”; Law on Librarianship; development of the library system

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.