Pisana riječ i biblioteke u Bosni i Hercegovini do XX stoljeća

Ismet Ovčina

Abstract

Kulturno naslijeđe Bosne i Hercegovine u svim svojim vidovima i u bilo kojem vremenskom intervalu svjedoči o složenosti života na ovom tlu. U radu su predstavljeni tokovi pisane riječi i stvaranja biblioteka u Bosni i Hercegovini.

Vidjet ćemo da se upravo u domenu pisma i knjige, bolje nego u bilo kojem drugom mediju, raspoznaje prisustvo pojedinih utjecajnih sfera, kao i originalni stvaralački duh ljudi ove zemlje. U našoj zemlji u srednjem vijeku su se koristila četiri sistema pisma. To su bili grčko i latinsko pismo te glagoljica i ćirilica. Razlog tome je susret različitih civilizacija koje su se ovdje i razvijale, a ovakav primjer korištenja različitih pisama u maloj regiji je neponovljiv.

Preko pisma i knjiga dolazimo do nastanka i prvih biblioteka u Bosni i Hercegovini. Kao što su knjige jedan od bitnih elemenata za širenje pismenosti, tako su i biblioteke jedno od najvažnijih sredstava da se omogući to širenje i da knjiga dođe do čitaoca. Biblioteke i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini prolazili su kroz razne faze, ali su ostajali vjerni svojoj funkciji kroz stoljeća – razvoju kulture i masovnog obrazovanja i nauke. Biblioteke su bile i ostale stub civilizacije.

-----------------------------------------------------------------------------------

The written word and libraries in Bosnia and Herzegovina until the 20th century

The cultural heritage of Bosnia and Herzegovina in all its aspects and in any time or period testifies to the complexity of life on this ground. The paper presents the flow of the written word and creation of the libraries in Bosnia and Herzegovina.

We will see that exactly in the domain of writing systems and books, better than in any other medium, the presence of certain influential sphere, as well as the original creative spirit of the people of this country is recognized. In our country, four writing systems were used in the Middle Ages. These were Greek and Latin writing systems, as well as Glagolitic and Cyrillic script. The reason for this curiosity is encounter of different civilizations that have also evolved here. Also, this kind of example of use of different writing systems in a small region is unique.

Through the writing systems and books, we come to occurrence of the first libraries in the Bosnia and Herzegovina.

As well as the books are one of the essential elements for spreading literacy, libraries are one of the most important means to facilitate that expansion and that book can reach their readers.

Libraries and library science in Bosnia and Herzegovina have passed through various phases but they have stayed true to their function throughout the centuries, to the development of culture, to the mass education and to the science. Libraries were and still are the pillar of civilization.

Keywords

pismenost; pisana riječ; biblioteke; kultura; obrazovanje; Bosna i Hercegovina; literacy; written word; libraries; culture; education; Bosnia and Herzegovina

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.