Novi podaci o Hvalovom zborniku

Ema Mazrak

Abstract

U članku se iznose rezultati istraživanja jednoga od najreprezentativnijih rukopisa srednjovjekovne Bosne – Hvalovog zbornika, obavljeni u Univerzitetskoj biblioteci u Bolonji. Sintetiziranim pregledom dosadašnjih istraživanja i komparativnom analizom originala i faksimilskog izdanja pokušalo se detektirati i re/intepretirati određene problemske cjeline vezane za Zbornik. Na prvom mjestu se ističe nova oprema kodeksa i način njegove pohrane u Biblioteci, a zatim se, kritičkim pristupom, valorizira originalni rukopis naspram faksimila. Posebno poglavlje je posvećeno rasporedu listova Hvalovog zbornika, saradnji dvojice minijaturista te tehnološkim aspektima iluminiranja.

------------------------------------------------------------------------------------

New findings relating to Hval’s Miscellany

This article sets out the results of a study of one of the finest manuscripts of mediaeval Bosnia – Hval’s Miscellany, conducted in the University Library in Bologna. A synthetising overview of studies to date and comparative analysis of the original and facsimile editions were used to detect and reinterpret certain problematic areas relating to the Miscellany. First to be addressed is the latest treatment and storage of the codex in the Library. This is followed by a critical approach to the evaluation of the original manuscript as compared with the facsimile. A separate chapter deals with the sequence of the folios in Hval’s Miscellany, the collaboration of two miniaturists, and the technical aspects of illumination.

Keywords

Hvalov zbornik; Hval; original; faksimil; biblioteka; raspored listova; iluminacija; Hval’s Miscellany; original; facsimile; library; sequence of the folios; illumination

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.