Uređenja obaveznog primjerka elektronske građe

Lejla Hajdarpašić

Abstract

Proširenje obuhvata obaveznog primjerka, odnosno njegova prilagodba digitalnom univerzumu, prepoznalo se kao konstruktivno rješenje prikupljanja, očuvanja te omogućavanja pristupa dematerijaliziranim objektima nacionalne bibliografske kontrole. S tim u vezi, referirajući se na rezultate relevantnih i aktualnih istraživanja o uređenju obaveznog primjerka elektronske građe na međunarodnom nivou, ovaj rad kao pretpostavku uspješnosti i stabilnosti nacionalne bibliografske kontrole u mijenjajućem okruženju, a u zemljama koje imaju tradiciju zakona o obaveznom primjerku i kojima predstoji započeti s procesom prikupljanja i očuvanja dematerijaliziranih objekata nacionalne bibliografske kontrole, ukazuje na potrebu redefiniranja postojećih nacionalnih zakona o obaveznom primjerku. U radu se naglašavaju prednosti takvoga pristupa te se iznosi zaključak da planiranje, tj. uređenje nacionalne bibliografske kontrole, koje je u znaku zagovaranja i osvještavanja značaja zakona o obaveznom primjerku te njegovanja specifične tradicije nacionalne bibliografske kontrole, a prevashodno informacijskih potreba korisnika, treba paralelno pratiti i planiranje redefiniranja nacionalnih zakona o autorskim pravima i drugih srodnih zakona, koji nerijetko parališu temeljne vrijednosti obaveznog primjerka u smislu da otežavaju neometan pristup građi prispjeloj po principu obaveznog primjerka.

----------------------------------------------------------------------

E-legal deposit arrangements

The extension of legal deposit, its adaptation to the digital universe, was recognized as a constructive solution for the collection and preservation, as well as the provision of access to dematerialized objects of national bibliographic control. In this regard, by referring to the results of relevant and current international surveys about e-legal deposit arrangements, this paper assumes that the success and stability of national bibliographic control in a changing environment, and in countries that have a tradition of legal deposit legislation and are about to begin with the collection and preservation of the dematerialized national bibliographic control objects, lies in redefinition of existing national legal deposit legislation. The paper emphasizes the advantages of such an approach and concludes that planning and organization of national bibliographic control, that is followed by raising awareness about the importance of the legal deposit, and respecting the specific tradition of national bibliographic control, but primarily information needs of users, should be accompanied with the redefinition of the national copyright laws, and other related laws, which frequently paralyze the core values of the legal deposit in terms of providing access to the legal deposit collections.

Keywords

obavezni primjerak; nacionalna bibliografska kontrola; Univerzalna bibliografska kontrola; legal deposit of electronic publication; national bibliographic control; Universal bibliographic control

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.