The hundred-year-old national library’s message to future generations

Janne Andresoo

Abstract

The role and tasks of the library as an institution have considerably changed. Libraries are more and more regarded as powers that create and connect communities. The National Library of Estonia keeps that in mind when maintaining and establishing networks both as a humanities library as well as a social sciences and parliamentary library. Partnerships with libraries and memory institutions are especially important, as we are becoming a central service development institution for Estonian libraries.

A great change has taken place in our way of thinking. The National Library of Estonia is no longer collection-centred, not only carrying out the mission to preserve cultural heritage, but is also human-centred, customer-centred. Our goals are to make collections available as much as possible, to address our users, and to provide an inspiring environment via the library space. The modern national library should indeed remind of a modern public library – the library of the whole nation. It is a place from where to draw inspiration, where to create and expose the creation, and where to hold discussions and debates.

Today we offer a bulk of digital content as open data and the development of digital humanities services is in progress. Still we have to admit that the library’s role in teaching people how to use (open) data and how to support users with digital competencies should increase. Libraries are facing a never-ending work in developing the digital competences of their staff, who, in turn, will teach the library users, the citizens of e-governed state.

The vision of the National Library of Estonia for the coming years is to be the library of a new generation and the developer of librarianship ideas by providing an open, inspiring, and participatory environment for activities. We have used a metaphor of a bridge while drawing up our new strategy. We aim to create a bridge between knowledge and people. A bridge that every new generation will build again and what will become ever more telling, significant and lasting by every generation.

----------------------------------------------------------

Poruka stogodišnje nacionalne biblioteke budućim generacijama

Uloga i zadaci biblioteke kao institucije su se znatno promijenili. Biblioteke se sve više smatraju silama koje stvaraju i povezuju zajednice. Nacionalna biblioteka Estonije to ima na umu kada održava i uspostavlja mreže i kao biblioteka humanističkih nauka i društvenih nauka, ali i kao parlamentarna biblioteka. Posebno su važna partnerstva s bibliotekama i institucijama za pamćenje, budući da postajemo središnja institucija za razvoj usluga estonskih biblioteka.

Došlo je do velike promjene u našem načinu razmišljanja. Nacionalna biblioteka Estonije više nije usmjerena na prikupljanje, ne provodi samo misiju očuvanja kulturne baštine, nego je usmjerena i na čovjeka, na korisnika. Naši su ciljevi učiniti zbirke što je moguće više dostupnim, obratiti se našim korisnicima i pružiti inspirativno okruženje putem bibliotečkog prostora. Moderna nacionalna biblioteka trebala bi podsjećati na modernu nacionalnu biblioteku – biblioteku cijele nacije. To je mjesto odakle se crpi inspiracija, gdje se stvara i razotkriva stvaranje te gdje se održavaju diskusije i debate.

Danas nudimo veliki dio digitalnog sadržaja kao otvorene podatke, a razvoj digitalnih humanističkih usluga je u toku. Ipak, moramo priznati da bi se uloga biblioteke u podučavanju ljudi kako koristiti (otvorene) podatke i kako pomoći korisnicima s digitalnim sposobnostima, trebala povećati. Biblioteke se suočavaju s beskrajnim radom na razvijanju digitalnih sposobnosti svojih zaposlenika, koji će zauzvrat podučavati korisnike biblioteka, građane države e-upravljanja.

Vizija Nacionalne biblioteke Estonije za naredne godine jest biti biblioteka nove generacije i biti graditeljica ideja bibliotekarstva pružanjem otvorenog, inspirativnog i učesničkog okruženja za aktivnosti. Koristili smo metaforu mosta dok smo sastavljali našu novu strategiju. Cilj nam je stvoriti most između znanja i ljudi. Most koji će svaka nova generacija ponovo graditi i koji će postati sve jasniji, značajniji i trajniji za svaku generaciju.

Keywords

openness; vanishing boundaries; library space; rebuilding premises; customer-centred approach; digital competencies; support to e-governance; library’s image; changing attitudes; otvorenost; granice koje nestaju; bibliotečki prostor; obnova prostora

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.