Objedinjavanje građe u fondovima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH o kulturnohistorijskoj zaostavštini Silvija Strahimira Kranjčevića

Ismet Ovčina, Muamera Smajić, Azra Smajić Gačević, Adelaida Grabovica, Anja Mastilovć

Abstract

Objedinjavanje građe u fondovima NUBBiH o kulturnohistorijskoj zaostavštini Silvija Strahimira Kranjčevića rezultat je realizacije projekta Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (NUBBiH), finansiran od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Predmet istraživanja bila je građa iz fondova Specijalnih zbirki, Stare periodike i novije literature, monografije i članci, koji se čuvaju u Redovnom fondu NUBBiH. Konačni rezultat istraživanja je bibliografija koja sadrži 394 jedinice.

Po završetku projekta izdvojena je i skenirana sva popisana građa o Silviju Strahimiru Kranjčeviću i dostupna je u digitalnoj formi na odjeljenjima u kojima se nalazi.

-------------------------------------------------------------

The consolidation of material of the NationaL and University Library of Bosnia and Herzegovina funds on the cultural and historical heritage of Silvije Strahimir Kranjčević

The Consolidation of Material in National and University Library of B&H (NULB&H) Funds on the Cultural and Historical Heritage of Silvije Strahimir Kranjčević is the result of the project realized by NULB&H, funded by the Ministry of Education, Science and Youth of the Sarajevo Canton. The subject of research was the material in Special Collections, Old Periodicals Collection, and more recent publications as monographs and articles also kept in the NULB&H funds. The final result of the research is a bibliography with 394 units.

Upon completion of the project, all the listed documents about Silvije Strahimir Kranjčević were scanned and they are available in digital form in the departments where they are located.

Keywords

Silvije Strahimir Kranjčević; bosanskohercegovačka književnost; kulturna historija; arhivski dokumenti; bibliografija; specijalne zbirke; Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine; Bosnian literature; cultural history

Full Text:

PDF Apendiks

Refbacks

  • There are currently no refbacks.