Poklonjeni predmeti i drugi načini popunjavanja zbirki Odjeljenja za etnologiju Zemaljskog muzeja BiH (2005–2017)

Ernis Šljivo

Abstract

U prilogu se govori o poklonjenim predmetima, koje su građani Sarajeva, ali i drugih gradova Bosne i Hercegovine, u posljednjih dvanaest godina poklonili Odjeljenju za etnologiju Zemaljskog muzeja BiH. Predmeti koji su dobijeni na poklon znatno su doprinijeli popunjavanju sadržaja postojećih zbirki Odjeljenja za etnologiju. Mnogi pojedinci podstaknuti različitim motivima, u različitim prilikama poklonili su Muzeju predmete iz svoje porodične zaostavštine. S obzirom na to da su sistemski otkupi predmeta svedeni na minimum, danas pokloni građana predstavljaju najčešći način popunjavanja muzejskih zbirki.

---------------------------------------------------------

Gifted items and other methods of completing the collections of Department for Ethnology of the National Museum B&H (2005–2017)

The article deals with gifted items that the citizens of Sarajevo and other cities of Bosnia and Herzegovina have given to the Department of Ethnology of the National Museum of Bosnia and Herzegovina for the last twelve years. The items that were gifted have largely contributed to the contents completion of existing collections of the Department of Ethnology. Many individuals were motivated by different motifs, and at various occasions gave the Museum items from their family legacy. Considering that the systematic purchase of items is minimized, today, citizen’s gifts are the most common way of completing museum collections.

Keywords

Odjeljenje za etnologiju; zbirke; poklonjeni predmeti; Department for ethnology; collections; gifted items

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.