Popularizacija kulturne baštine na primjeru izdavačke djelatnosti Gradske biblioteke i čitaonice Kotor

Jasmina Bajo

Abstract

U ovom radu predstavićemo izdavačku djelatnost Gradske biblioteke i čitaonice u vezi sa popularizacijom i prezentacijom kulturne baštine Boke i Crne Gore.

Izdavačka djelatnost biblioteke najvećim dijelom se ostvaruje zahvaljujući Programu zaštite i očuvanja kulturnih dobara Ministarstva kulture Crne Gore. Ovaj program već godinama podržava, finansira i sufinansira programe i projekte od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturne baštine Crne Gore – konzervatorske, muzejske, bibliotečke, arhivske i kinotečke djelatnosti.

Predstavićemo tri publikacije koje je Gradska biblioteka i čitaonica Kotor objavila u okviru projekata Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Ministarstva kulture Crne Gore: naučnu publikaciju dr Katarine Mitrović Benediktinci na području Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije (9. stoljeće – 1571), zbirku poezije Pontapeti pjesnikinje Dubravke Jovanović i publikaciju Dobrotske pjesmarice Aleksandre Tomović.

Realizacijom ovih projekata Gradska biblioteka i čitaonica Kotor je značajno obogatila zavičajnu zbirku i objavila publikacije značajne za bokeljsku i crnogorsku književnost i kulturnu istoriju. Na ovaj način aktivno smo doprinijeli očuvanju, zaštiti, valorizaciji, prezentaciji i popularizaciji kulturne baštine, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine, razumijevanju različitih kultura, uspostavljanju saradnje između baštinskih institucija.

-------------------------------------------------------------

Popularization of cultural heritage on example of publishing activity of City Library and Reading Room Kotor

In this paper, we will present publishing activities of the City Library and reading room in regard to the popularization and presentation of the cultural heritage of Boka and Montenegro.

The publishing activity of the library is largely achieved thanks to the Programme for the Protection and Conservation of Cultural property of the Ministry of Culture of Montenegro. For years, this program supports, finances and co-finances programs and projects of major importance for the realization of public interest in the field of cultural heritage of Montenegro – conservation, museum, library, archive and cinematic activities.

We will present three publications published by the City Library and the reading room of Kotor under the projects of the Program for the Protection and Preservation of Cultural property of the Ministry of Culture of Montenegro: a scientific publication by dr. Katarina Mitrović Benediktinci na području Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije (9. stoljeće – 1571) (Benedictines in the area of the Archdiocese of Bar and Kotor Diocese (9th century – 1571), poetry collection Pontapeti by poet Dubravka Jovanović and publication Dobrotske pjesmarice by Aleksandra Tomović.

With the realization of these projects, the City Library and reading room Kotor has significantly enriched the collection of area and published publications relevant to Boka and Montenegrin literature and cultural history. In this way, we have actively contributed to the preservation, protection, valorisation, presentation and popularization of cultural heritage, the dissemination of knowledge about the values and importance of cultural heritage, the understanding of different cultures, and the establishment of cooperation between heritage institutions.


Keywords

gradska biblioteka; izdavačka djelatnost; zavičajna zbirka; kulturna baština; Kotor; Crna Gora; city library; publishing activity; collection of area; cultural heritage; Montenegro

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.