Bibliografska organizacija neomeđene građe: Model entitet–odnos ili objektno orijentirani model?

Tatijana Petrić

Abstract

Autorica članka u radovima iz 2014. i 2016. prikazala je model bibliografske organizacije neomeđene građe prema IFLA-inim modelima FRBR, FRAD i FRSAD te prema Međunarodnim kataložnim načelima iz 2009. godine.

U vremenskom rasponu od nekoliko godina pojavljuje se nadopunjeno izdanje Međunarodnih kataložnih načela 2016., kao i novi IFLA-ini konceptualni modeli: PRESSoo za neomeđenu građu (2017.) i IFLA LRM model (2017.) za knjižničnu zajednicu.

Metodom analize i usporedbe članaka teoretičara informacijskih znanosti E. Jones, P. Riva i P. Le Boeuf, istraživanja autorice i novih konceptualnih modela, autorica će u novom kontekstu sagledati klasifikaciju i položaj neomeđene građe u bibliografskom univerzumu. Rezultati istraživanja ukazat će na trenutačnu poziciju neomeđene građe u bibliografskom univerzumu, kao i stvaranje prihvatljivih rješenja u bibliografskoj organizaciji neomeđene građe.

-----------------------------------------------------------

Bibliographic organisation of continuing resources: Entity-relationship model or object-oriented model?

In her papers from 2014 and 2016 the author showed a model of bibliographic organization of continuing resources according to IFLA models FRBR, FRAD and FRSAD and the International Cataloguing Principles of 2009.

During the time span of several years, the library community witnessed the appearance of the amended edition of the International Cataloguing Principles in 2016, as well as new IFLA conceptual models: PRESSoo for continuing resources (2017) and IFLA LRM model (2017).

Using the methods of analysis and comparison of articles by theoreticians of information sciences E. Jones, P. Riva, P. Le Boeuf, author’s own research and the new conceptual models, the author will address the classification and position of continuing resources in the bibliographic universe in the new context. The research results will point to the current position of continuing resources in the bibliographic universe and the creation of acceptable solutions for bibliographic organization of continuing resources.

Keywords

neomeđena građa; konceptualni modeli; PRESSoo; IFLA LRM; bibliografska organizacija; continuing resources; conceptual models; bibliographic organization

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.