Znanstveni portal Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića i Memoria Bosniaca

Lejla Kodrić Zaimović

Abstract

Formiranjem institucijskih repozitorija unutar bosanskohercegovačkih baštinsko-informacijskih, akademskih, obrazovnih te poslovnih ustanova produkti intelektualnog rada bosanskohercegovačke “znanstvenoistraživačke dijaspore” i dalje ostaju dislocirani, nekoherentni, odnosno pohranjeni u institucijskim repozitorijima ustanova diljem svijeta, a samim time za ovdašnje uvjete nedostupni. Potaknut ovakvim promjenama, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, s obzirom na svoje infrastrukturne i izvedbene mogućnosti, doprinosi bosanskohercegovačkoj, kao i široj zajednici na način formiranja institucijskog repozitorija koji, u prvoj svojoj fazi, funkcionira kao prostor pohrane i diseminiranja važnih rezultata znanstvenih radova Bosanaca i Hercegovaca u inozemstvu, s posebnom usmjerenošću k radovima koji tematiziraju pitanja od nacionalnog značaja, na ovaj način osiguravajući mjesnu usmjerenost, odnosno centralizirano okupljanje informacijskih izvora koji na bilo koji način i u bilo kojem aspektu tematiziraju pitanja bosanskohercegovačke kulturne i znanstvene baštine. Rad predstavlja institucijski repozitorij koji funkcionira kao prostor digitalne pohrane i korištenja informacijskih izvora – produkata intelektualnog rada istraživača i znanstvenika, ali i kao važna akademsko-znanstvena društvena mreža. Usto, u radu se donose iskustva u vezi sa strategijama izgradnje i upravljanja institucijskim repozitorijima koji funkcioniraju na principu tzv. samoarhiviranja te otvorenog pristupa.

----------------------------------------------

The academic portal of the Bosniac Institute – Foundation of Adil Zulfikarpašić and Memoria Bosniaca

By forming institutional repositories within a number of Bosnian-Herzegovinian heritage and information institutions, but also within academic, educational and business ones, intellectual work products of Bosnian-Herzegovinian “scientific-research diaspora” still remain dislocated and incoherent, or more precisely – stored within a number of institutional repositories throughout the world and, consequently, not directly available in the local context. Inspired by these circumstances and using its infrastructural and performing capacities, The Bosniac Institute – Foundation of Adil Zulfikarpašić contributes Bosnian-Herzegovinian as well as the broader community by forming such a institutional repository wich, in its first phase, functions as a place for storing and disseminating important results of Bosnian-Herzegovinian academic and scientific work, with specific orientation to those works dealing with the issues of national importance. In this way the Institute has assured centralized gathering of information sources concerning different questions of Bosnian-Herzegovinan cultural, academic and scientific heritage. In this connection, the proposed paper aims to represent the idea of institutional repository functioning as a space for digital storing and using of information sources – intellectual work products of scientists and researchers, but also as a very important academic and scientific social network. Besides, the paper brings experiences of strategies of building and management of institutional repositories which function on the principle of self-archiving and open access.

Keywords

kulturna i znanstvena baština; institucijski repozitorij; bosanskohercegovačka “znanstvenoistraživačka dijaspora”; otvoreni pristup; cultural and scientific heritage; institutional repository; Bosnian-Herzegovinian “scientific-research diaspora”; open acc

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.