Kako prepoznati bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski standardni jezik?

Zenaida Karavdić

Abstract

Bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski standardni jezik za osnovicu imaju štokavsko narječje i stoga imaju dosta sličnosti. Međutim, kako se prostiru na različitim teritorijama, a i historija razvoja im je različita, to se u njima mogu pronaći i znatne razlike. U svim tim sličnostima i razlikama, postoje određena pravopisna, gramatička, tvorbena pravila, kao i leksika po kojima se može prepoznati o kojem je standardnom jeziku riječ. Ovaj tekst namijenjen je bibliotekarima kao pomoć pri određivanju kojem standardu određeni tekst pripada i sadrži najvažnija pravila i leksiku po kojima se to može utvrditi.

--------------------------------------------

How to recognize Bosnian, Montenegrin, Croatian and Serbian standard language?

The Bosnian, Montenegrin, Croatian and Serbian standard language as their base have Štokavian dialect and therefore have a lot of similarities. However, as they spread in different territories, and the history of their development is different, one can also find significant differences. In all these similarities and differences, there are certain spelling, grammatical, constructive rules, as well as lexicon, that can be used to identify one of these four standard language. The intention of this text is to help librarians with identification of standard language of some text and contains the most important rules and lexicon that can be used in that purpose.


Keywords

bosanski jezik; crnogorski jezik; hrvatski jezik; srpski jezik; standardni jezik; norma; normativne razlike; Bosnian; Montenegrin; Croatian; Serbian; standard language; norm; normative differences

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.