Osvrt na historijski razvoj tekuće nacionalne bibliografije Bosne i Hercegovine

Dženana Tuzlak

Abstract

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je centralna, državna biblioteka koja izrađuje i izdaje tekuću nacionalnu bibliografiju knjiga, periodičnih publikacija i priloga u periodičnim publikacijama, na osnovu obaveznog primjerka. Cilj ovoga rada jeste kraći historijski osvrt na izradu bh. tekuće nacionalne bibliografije, od prve “Bosanskohercegovačke bibliografije knjiga i brošura 1945–1951” autora Đorđa Pejanovića iz 1953. pa sve do 2017. godine, kada su štampane “Bosanskohercegovačka bibliografija monografskih publikacija. NIZ A za 2013. godinu” i “Bosanskohercegovačka bibliografija priloga u serijskim publikacijama. NIZ C, God. 14, sv. 14”. Ujedno je i podsjećanje na bibliotekare i bibliografe koji su stvarali te bibliografije i ostavili ih nama u naslijeđe. Nacionalna bibliografija ima informativni, edukativni, naučni i kulturni značaj.

----------------------------------------------

Review on the historical development of current national bibliography of Bosnia and Herzegowina

The National and University Library of Bosnia and Herzegovina is a central, state library that creates and publishes the current national bibliography of books, serial publications and supplements in serial publications, based on a legal deposit.

The aim of this paper is a shorter historical review of the current national bibliography production in Bosnia and Herzegovina, from the first “Bosanskohercegovačka bibliografija knjiga i brošura 1945–1951” (Bosnian-Herzegovinian bibliography of books and brochures 1945–1951), by Đorđe Pejanović in 1953, until the year 2017, when Bosanskohercegovačka bibliografija monografskih publikacija. NIZ A za 2013. godinu (Bosnian-Herzegovinian bibliography of monographic publications. Series A for 2013) and Bosanskohercegovačka bibliografija priloga u serijskim publikacijama. NIZ C, God. 14, sv. 14 (Bosnian-Herzegovinian bibliography of supplements in serial publications. Series C, year 14, vol. 14) were published.

It is also a reminder of the librarians and bibliographers who created these bibliographies and left them to us in legacy. National bibliography has informative, educational, scientific and cultural significance.

Keywords

tekuća nacionalna bibliografija; Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine; obavezni primjerak; bosanskohercegovačka bibliografija; COBISS sistem; current national bibliography; National and University Library of Bosnia and Herzegovina

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.