Program UNESCO-a: Memory of the world - osvrt na Bašagićevu kolekciju rukopisa u Bratislavi

Muamera Smajić

Abstract

Memory of the World je UNESCO-ov program koji se bavi očuvanjem svjetskog dokumentarnog naslijeđa. Program identifikuje kulturno naslijeđe međunarodnog, nacionalnog i regionalnog karaktera. Strategija programa uključuje četiri ključne komponente: identifikacija dokumentarnog naslijeđa; podizanje svijesti o potrebi prezervacije dokumentarnog naslijeđa; prezervacija specifičnog dokumentarnog naslijeđa i pristup toj građi. Kolekcija islamskih rukopisa Safvet-bega Bašagića, koja se nalazi u fondovima Univerzitetske biblioteke u Bratislavi, planira se da bude predstavljena je u Registru Memory of the World. Ova kolekcija sadrži 284 rukopisna kodeksa sa 589 individualnih rukopisa, od kojih su 393 rada na arapskom, 117 na turskom i 88 radova na perzijskom jeziku.

-------------------------------------------------------

UNESCO programme: Memory of the World - the review of the Basagic's collection of manuscripts in Bratislava

Memory of the World is a UNESCO programme intended to preserve world documentary heritage. Programme identifies the heritage on international, national and regional level. Strategy of the Programme includes four main components: identification of documentary heritage; rising awareness of documentary heritage preservation need; preservation of special documentary heritage and access to documentary heritage. The collection of islamic manuscripts of Safvet-beg Bašagić, included in the funds of University Library in Bratislava, is presented in the Memory of the World Register. In the Collection there are 284 codices with 589 manuscripts: 393 in Arabic, 117 in Turkish and 88 in Persian language.

Keywords

UNESCO; Memory of the World; svjetsko dokumentarno naslijeđe; nominacija; prezervacija; Bašagićeva kolekcija –Bratislava; world documantary heritage; identification; nomination; preservation; Bašagić's collection Bratislava.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.