Obnova Vijećnice kao Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

Azemina Njuhović

Abstract

Obnovljena Nacionalna i univerzitetska biblioteka, smještena ponovo u zgradu Vijećnice, imala bi višestruku i značajnu ulogu u životu Sarajeva. Nova biblioteka bila bi središte društvenog, kulturnog i intelektualnog života grada; centar naučnog i tehničkog razvoja; centar regionalnih i internacionalnih komunikacija - po uzoru na novoizgrađenu biblioteku Alexandrina koja sada predstavlja literarni, kulturni i edukacijski link na Srednjem Istoku; podsticaj za kulturni optimizam građana Sarajeva i Bosne i Hercegovine; magnet za strane posjetioce i talisman za oporavak Bosne i Hercegovine.

--------------------------------------------------------

Restoration of Vijećnica as the National and University Library of Bosnia and Herzegovina

A restored and placed again in the building of Vijećnica, National and university library would play several roles of crucial importance in the life of Sarajevo. A new library would act as focus for the social, cultural and intellectual life of the city; be a center of scientific and tehnical development; be a center of regional and international communications a model for this could be the newly built Alexandrina library in Alexandria which now represents literary, cultural and educational link through Middle East; be a stimulation for cultural optimism of citizens of both Sarajevo and the country; act as a magnet for foreign visitors to the city and as a talisman for the recovery of Bosnia and Herzegovina.

Keywords

Vijećnica; kultura; nauka; obrazovanje; Vijećnica - City Hall; culture; science; education

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.