Univerzalna bibliografska kontrola

Dženana Tuzlak

Abstract

Historijski razvoj katalogizacije bilježi nastojanja svjetskih bibliotečkih stručnjaka i institucija ka ujednačavanju kataloškog (i bibliografskog) opisa na međunarodnoj razini. U posljednje tri decenije prošlog vijeka, značajan dio IFLA-ina rada bio je posvećen razvoju programa Univerzalne bibliografske kontrole, čiji je glavni cilj razvoj sistema za bibliografsku kontrolu na nacionalnom nivou i za međunarodnu razmjenu podataka. Dakle, Univerzalna bibliografska kontrola se bavi temeljnim pitanjima bibliotekarstva - kako učiniti dostupnim zapise objavljene širom svijeta svima onima koji trebaju te zapise iz bilo kojeg razloga i sa bilo kojeg mjesta. Najbolji izbor bibliografskih zapisa su tekuće nacionalne bibliografije. Automatizovana baza podataka zasniva se na UNIMARC-u - univerzalnom formatu za mašinski čitljivo katalogiziranje. UNIMARC je definisan tako da formalno slijedi međunarodna načela i standarde, tj. omogućava komunikaciju između različitih nacionalnih rješenja.

------------------------------------------------------

Universal bibliographic control

The historical development of cataloguing notes the efforts of the world library experts and institutions to make uniform the catalog (and bibliographic) description on international level. In the last three decades of last century the important part of the IFLA's work was dedicated to development of programme of the Universal Bibliographic Control on national level and for the international exchange of data. Therefore, the Universal bibliographic control engages in the basic questions of librarianship – how to make accessible the records published throughout the world to all who need those records for any reason and from any place. The best choice of bibliographic records are the current national bibliographies. The automatic database is based on UNIMARC - Universal Format for Machine Readable Cataloguing. The UNIMARC is defined in that way it formally follows the international principles and standards, i. e. it makes possible the communication between different national solutions.

Keywords

kataloška pravila; bibliografski zapis; nacionalna tekuća bibliografija; Univerzalna bibliografska kontrola; ISBD; UNIMARC cataloguing rules; bibliographical record; current national bibliography; Universal Bibliographic Control;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.