Događanja

Fahrudin Kalender, Meliha Pirija, Dijana Biloš

Abstract

Traganje za bosanskim naslijeđem

Bosanskohercegovačka izdavačka i štamparska produkcija u Narodnoj i univerzitetnoj knjižnici u Ljubljani (projekat iz 1999. godine)

NUBBiH u projektu Goethe instituta

Učešće na 24. sastanku direktora nacionalnih ISSN centara u Parizu

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.