Skraćeni prijevodi - regesta izvornih dokumenata na turskom jeziku iz Vilajetskog arhiva Orijentalnog instituta u Sarajevu

Muniba Spaho-Korkut

Abstract

Ovaj rad pruža uvid u jedan dio nedovoljno istražene arhivske građe nekadašnjeg Vilajetskog arhiva, uništenog tokom razaranja Orijentalnog instituta uSarajevu 1992. godine. Uz 200.000. dokumenata ovog . Arhiva, u nepovrat je otišlo i preko 5.000 rukopisnih djela. To su bila originalna dokumenta Carske kancelarije:. fermani, berati, bujurublije, sidžili i druga dokumenta pisana na osmansko-turskom jeziku, arapskim pismom. Ljepota tog kaligrafskog umijeća je izvanredna, a historijska vrijednost neprocjenjiva.

Ova regesta - skraćeni prijevodi, pružaju podatke o ovim dokumentima, te ih, zato, ostavljamo kao podsjećanje, u amanet, sadašnjim i budućim generacijama. Za pažljivog čitaoca, regesta - dokumenata će dati uvid u političku, ekonomsku i kulturnu historiju naših naroda, a obuhvataju period od 1277. H.g.:1861.g. do 1294 H.g.: 1878. godine.

----------------------------------------------------------------

Short translations - Regesta of original documents in Turkish from the Vilajet Archive of the Oriental Institute in Sarajevo

This article made it possible to see one part of the little known material of the former Vilajet Archive, ruined during the destruction of the Oriental Institute in Sarajevo 1992. With about 200.00 documents in the Archive, over 5 000 manuscript has gone into flames. Those were the original document of the Empire chanclery: fermans, berats, bujruldies, sijils and other documents written in ottoman - Turkish language. The beauty of calligraphic work is extraordinary and with great historical value. This Regesta- short translations, contain information about these documents, is why they are part of documentary memory of present and future generations.

For careful reader, this Regesta will provide insight into the political, economic and cultural history of the people of Bosnia and Herzegovina, and include period from 1277 (Hegira) : 1861 until 1294 (Hegira):1878 .

Keywords

arhivska građa; Vilajetski arhiv; regesta; archive material; the Vilajet Archive; regesta

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.