O bibliotekama i bibliotekarstvu u Mostaru

Rasim Prguda

Abstract

Autor je prikazao razvoj biblioteka i bibliotekarstva u Mostaru od najstarijih vremena do danas. Posebno je prikazan ratni i poratni period sa svim. podacima i problemima od važnosti za dalji razvoj bibliotečke djelatnosti na hercegovačkom području.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.