Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla

Enisa Žunić

Abstract

Rad predstavlja prikaz djelovanja Narodne i univerzitetske biblioteke Tuzla, od njenog osnivanja do danas. Posebno je Istaknuto uključivanje u savremene tokove bibliotekarstva u novijem periodu, automatizacija i međunarodna saradnja biblioteke.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.