Usluživanje korisnika i dostupnost informacijama u NUB BiH

Azemina Njuhović

Abstract

Nacionalna i univerzitetska biblioteka ( NUB BiH) u Sarajevu je savremena ustanova koja svojim korisnicima nudi raznolike usluge: od pretraživanja i korištenja konvencionalnih medija, razgovora sa stručnjacima bibliotekarima informatorima, međubibliotečke pozajmice, posredovanja prilikom pretraživanja baza podataka na CD- Romu do mogućnosti izravnog komuniciranja pomoću računara ( pristup Internetu). U Biblioteci djeluju i nacionalni centri za ISBN, ISSN i CIP-zapis, čije usluge koriste bosanskohercegovački autori, izdavači i štampari. Novi oblici i izvori informacija zahtijevaju i dobro obučeno stručno osoblje koje će pomagati korisnicima u pretraživanju fondova NUB-a i savladavanju novih računarskih tehnika pretraživanja.

--------------------------------------------------------------------

Information and User Services in National and University Library of Bosnia and Herzegovina

National and University Library of Bosnia and Herzegovina is modern institution which provides various services to its users. They can research and use conventional media consult with librarians, use interlibrary loan, research data bases on CD-ROM; and they also have free access to computers and Internet. In National and University Library of Bosnia and Herzegovina there are national centers for ISBN, ISSN and CIP service, which services are used by authors, publishers and printers from Bosnia and Herzegovina. New information resources require well trained staff able to help users in retreaving National and University Library resorces and teach them how to use new computer technology.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.