Kratak pregled bosanskohercegovačke medicinske bibliografije

Izet Mašić, Vladimir Stolić

Abstract

Bibliografija kao sekundarni izvor građe, u bosanskohercegovačkoj historiografiji zaslužuje više pažnje. Posmatrajući ovaj problem u širem sklopu i u svjetlu opšteg značaja bibliografije za znanstveno istraživanje, prikazano je više bibliografija medicinskog sadržaja bosanskohercegovačkih autora po nekim osnovnim naznakama, publiciranih poslije 1945. godine. Njihova produkcija je skromna, ali, u poređenju sa bibliografskim dostignućima u ostalim historiografskim usmjerenjima znatno je obimnija.

Radi se o retrospektivnim i lokalnim bibliografijama, pri čemu jedna predstavlja bibliografiju medicinskih djela (knjiga, Ijekaruša i dr.), dok ostale predstavljaju priloge u periodici. Ističe se mišljenje o potrebi kompletiranja postojećih medicinskih bibliografija i njihove kritičke ocjene, te elaboracije drugih vrsta kao što su rezimiranje ili anotiranje.

U radu su prikazane i osnovne karakteristike biomedicinskih naučnih i stručnih informacija, njihovi izvori, te mogućnosti pretraživanja medicinske literature iz biomedicinskih časopisa pomoću računara.

Keywords

Bibliografija; bosansko-hercegovački autori; historijografija; periodika; Prilozi

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.