O nepoznatim i manje poznatim časopisima u Bosni i Hercegovini (1850-1990)

Neda Ćukac

Abstract

O bibliografiji periodičnih publikacija se kod nas nije mnogo pisalo. Predmet našeg istraživanja su bili časopisi koji su nastali u BiH, kao i izvan njenih granica, a odnose se na BiH od 1850 do 1990. Iz korpusa koji broji 625 časopisa koje smo uspjeli registrirati izabrali smo samo naslove o kojima se do sada nije pisalo ili se pisalo vrlo malo. Moramo naglasiti da se mi nismo bavili bibliografijom niti je to bio cilj ovoga rada. Smatramo da ćemo sa podacima koje smo prezentirali omogućiti da retrospektivna bibliografija BiH koja se radi, a posebno specijalne bibliografije za pojedina znanstvena područja koje će se eventualno raditi, budu što potpunije. Katalog koji smo načinili u toku istraživanja i uspjeli sačuvati, moći će poslužiti za rekonstrukciju fondova bosanskohercegovačke periodike koja je uništena u ovome ratu.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.