Kompleksno istraživanje arhivske i bibliotečke građe u zemlji i inostranstvu u cilju dopune arhivskog i bibliotečkog fonda (1974-1978; 1985-1989)

Mina Kujović

Abstract

Complex research of archival and library material in country and abroad with a view 

Istraživanje arhivske i bibliotečke građe u arhivima i bibliotekama stranih država do 70-tih godina prošlog stoljeća uglavnom je parcijalno obavljano, samo za potrebe jedne teme ili određenog projekta. Na ovim poslovima su radili pojedinci, koji su građu istraživali za potrebe određene institucije kojoj je to trebalo za pisanje istoriografskih knjiga ili za vlastite potrebe: izradu magistarskih radova i doktorskih teza. Takav način istraživanja bio je neracionalan, veoma skup, a davao je ogranične rezultate jer među institucijama iz oblasti kulture nije bilo saradnje pa je svaka za sebe slala istraživače u strane arhive. Nekad se dešavalo da se isti fondovi i zbirke više puta istražuju pa čak i snimaju.

Zbog toga su Arhiv Bosne i Hercegovine, Nacionalna biblioteka Bosne i Hercegovine, Orijentalni institut i Institut za istoriju osmislili i realizirali projekt vezan za istraživanje, evidentiranje, mikrofilmiranje i kopiranje arhivske i bibliotečke građe koja se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, a nalazi se u fondovima stranih arhiva i biblioteka.

---------------------------------------------------------------

Complex research of archival and library material in the country and abroad with a view to updating archival and library collections   (1974-1978; 1985-1989)

Until 1970s, research of archival and library material in archives and libraries of foreign states was partially conducted only for the needs of a sole thematic concept or a project. This was conducted by researchers for the needs of particular institutions or for personal needs for compilation of master and doctoral thesis. This kind of research was irrational, expensive and it yielded limited results due to the lack of cooperation between institutions of culture, each of which sent researches to foreign archives for its own purposes. Sometimes the same collections and funds were researched and even recorded more than once. 

This is why the Archive of Bosnia and Herzegovina, National and University Library of Bosnia and Herzegovina, Oriental Institute and Institute for History devised and realized project for research, registration, microfilming and copying of archival and library material relating to Bosnia and Herzegovina which exists in foreign archives and libraries.

Keywords

Arhivska građa; bibliotečka građa; istraživanje; evidentiranje; mikrofilmovanje; archival material; library material; research; registration; microfilming

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.