Dosegnuti korisnike u eri apsolutnih tržišnih sila

Mario Hibert

Abstract

Intervju sa Stuartom Jamesom Hamiltonom, visokim političkim savjetnikom IFLA/FAIFE

Kroz intervju, u radu je predstavljen jedan od istaknutih svjetskih bibliotečko-informacijskih poslenika Dr . Stuart Hamilton, koji je od januara 2008. godine i visoki politički savjetnik IFLAe. Razgovor je vođen o aktuelnijim pitanjima i razvoju bibliotečko-informacijske profesije.

---------------------------------------------------------------

Reaching users in the age of absolute market superpowers

- Interview with STUART JAMES HAMILTON, IFLA Senior Policy Advisor -

Through an interview the article presents Dr. Stuart James Hamilton prominent library-information expert who in  January 2008  became  IFLA Senior Policy Advisor. The interview discussed current issues and development of library-information profession

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.