Evropska biblioteka i Narodna biblioteka Srbije

Vesna Injac

Abstract

U članku je dat pregled razvoja projekta "Evropska biblioteka", koji se realizuje u nadleštvu Konferencije direktora evropskih nacionalnih biblioteka (CENL – Conference of European National Librarians). U drugom delu teksta prikazane su objedinjene usluge koje su korisnicima širom Evrope i sveta ponuđene na portalu "Evropske biblioteke". U trećem delu članka dat je prikaz učešća Narodne biblioteke Srbije u projektu «Evropska biblioteka», kao i prikaz zbirki NBS koje se nalaze na portalu, bilo kao pretražive zbirke ili kao zbirke dostupne samo za pregled. Na kraju je prikazana i Evropska romska digitalna zbirka, projekat kojim koordinira NBS, kao i trezor NBS na portalu "Evropske biblioteke".

---------------------------------------------------------------

The European Library and the National Library Of Serbia

The article presents the development of the project The European Library, which is realized under the authorities of the CENL – Conference of European National Librarians. The second part presents the integrated services which are offered to users through Europe and world-wide on the portal of The European Library. The third part presents the participation of the National Library of Serbia in The European Library project, as well as the descriptions of collections of the NLS presented on the portal of The European Library, those which are searchable, and other ones wich are browse only collections. At the end of the article the European Romani Digital Collection is described, the project which is coordinated by the NLS, as well as the treasures of the NLS presented on the portal of The European Library.

Keywords

Evropska biblioteka; digitalne biblioteke; evropski projekti za biblioteke; Narodna biblioteka Srbije; The European Library; Digital Libraries; European projects for libraries; the National Library of Serbia

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.