Izdavaštvo i bibliotekarstvo - integrativne karike u Evropi

Ismet Ovčina

Abstract

Od svog osnivanja 1945. godine, NUBBiH se aktivno bavi izdavačkom djelatnošću koja je prolazila kroz razne, pa i dramatične faze, obilježene posebnošću vremena i okruženja. NUBBiH ulaže ogromne napore da doprinese izdavaštvu u BiH, jer pored stručne bibliotečke literature, koja je u suštini i njena obaveza (serijske i monografske publikacije, bibliografije, časopis „Bosniaca“), nastoji da objavljuje i publikacije drugačije sadržine, u mjeri u kojoj to dopuštaju raspoloživa finansijska sredstva.

---------------------------------------------------------------

Publishing and librarianship – integrative links in Europe

Since its establishment in 1945, NULBIH is actively involved in publishing activity which has gone through different, often dramatic phases, characterized by specificity of time and environment. NULBIH invests immense efforts to contribute to BIH publishing activity, since apart from professional library literature, which is its obligation (serial and monographic publications, bibliographies, Bosniaca Journal), it strives to publish other publications as well according to its available financial resources.

Keywords

izdavaštvo; digitalizacija; FUMAGABA; sajmovi knjiga; publishing; digitization; book fairs

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.