Posljednji broj lista Bosna iz 1878. godine

Mujo Koštić

Abstract

Bosna je prvi službeni list Bosne i Hercegovine, štampan u prvoj sarajevskoj štampariji Sopronovoj pečatnji, kasnije Vilajetskoj štampariji 1866. godine. Za period tokom kojeg je izlazila (1866.-1878.), Bosna je bila prvorazredni izvor podataka iz političke, privredne i kulturne historije i svojevrsna hronika Bosne i Hercegovine. U radu se govori i događanjima tokom okupacije BiH od strane Austro-Ugarske i o sadržaju jednog do sada nepoznatog broja Bosne (br.18) koji je izašao u to vrijeme (26. jula i 7. avgusta 1878. godine).

-------------------------------------------------------------------

The last number of the periodical Bosna from 1878

Bosna was the first official bulletin of Bosnia and Herzegovina, printed in the first Sarajevo's printing office Sopronova pečatnja, and later on in 1866 in the Vilajetska štamparija. From 1866 to 1878 Bosna was a first class source of information about political, economic and cultural history, and a kind of a chronicle of Bosnia and Herzegovina. The article speaks about events during the Austro-Hungarian occupation of BIH, and about a content of until recently unknown number of Bosna (No. 18) which was printed on July 26 and August 7 1878.

Keywords

„Bosna“; Sopronova pečatnja; Vilajetska štamparija; okupacija; Austro-Ugarska; occupation; Austro-Hungary

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.