Uloga i značaj „Muslimanske biblioteke Muhameda Bekira Kalajdžića“

Lamija Hadžiosmanović

Abstract

Muhamed Bekir Kalajdžić (1892.-1963.) ubraja se u značajnije ličnosti na polju kulturnog života Mostara, pa i čitave Bosne. Bio je borac za emancipaciju i preporod muslimana u BiH. Sa ciljem da „narodu pruža za nj korisne knjige“ okupio je intelektualnu Bošnjačku elitu i osnovao Prvu muslimansku knjižaru i štampariju u Mostaru. To je u vrijeme masovnog iseljavanja Bošnjaka u Tursku bio značajan doprinos u spasavanju identiteta i tradicije tog naroda. Pokrenuo je prosvjetni list namijenjen muslimanima u BiH : „Biser“, te ediciju :“Muslimanska biblioteka“. Osnovna tema ovih publikacija bio je islam kao religija i civilizacijska tekovina, ali i djela iz lijepe književnosti, didaktike i udžbenici.

-------------------------------------------------------------

Importance of the „Muslim Library Muhamed Bekir Kalajdžić“

Muhamed Bekir Kalajdžić (1892-1963) is one of the important persons in the field of cultural life of Mostar and entire Bosnia. He was a fighter for emancipation and revival of Muslims in Bosnia and Herzegovina. With the aim to „provide useful books to the people“, he gathered Bosniak intellectual elite and established a First Muslim Bookstore and Printing Office in Mostar. In the period of mass emigration of Muslims to Turkey, this was a significant contribution in saving identity and tradition of the people. He launched educational journal Biser and trade series Muslim Library. The main theme of these publications was Islam as a religion and civilization acquisition, but also works of literature, didactics and textbooks.

Keywords

Muhamed Bekir Kalajdžić; preporod muslimana; časopis „Biser“; edicija: „Muslimanska biblioteka“; revival of Muslims; journal Biser; trade series Muslim Library

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.