Upravljanje baštinskim znanjem u vremenu savremenih informacijskih tehnologija : s osvrtom na bosanskohercegovački kulturni kontekst

Lejla Kodrić

Abstract

U radu se govori o upravljanju baštinskim znanjem u vremenu savremenih informacijskih tehnologija. Najprije se ukazuje na vidne promjene bibliotečkog diskursa na svim njegovim razinama pod utjecajem novog informacijsko-komunikacijskog obzorja. Zatim se evaluiraju neke mogućnosti reprezentiranja baštinskog znanja kroz digitalizacijske projekte. Također, rad se osvrće na osobitosti bosanskohercegovačke kulturne baštine, tj. na njenu raznolikost i bogatstvo, da bi se, potom, prop ita le mogućnost i uk ljučen ja bosanskohercegovačkih bibliotečko-baštinskih institucija u savremene tokove bibliotekarstva.

-----------------------------------------------------------------

Management of inherited knowledge in the era of modern information technology : reference to BIH cultural context

The paper explores the issue of heritage knowledge management within the time of the modern information technologies. First, the attention is paid to the obvious changes in library-discourse at all its levels initiated by new information-communication horizon. Afterwards, some possibilities of heritage knowledge representation through digitizing projects are evaluated. Besides, the paper refers to peculiarities of Bosnian-Herzegovinian cultural heritage, e.g. to its diversity and wealthiness, all of it in order to explore possibilities of incorporating Bosnian-Herzegovinian library-heritage institutions into modern librarianship streams.

Keywords

upravljanje znanjem; kulturna baština; digitalizacija; Bosna i Hercegovina knowledge; management; cultural heritage; digitizing; Bosnia and Herzegovina

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.