Automatizacija biblioteka s posebnim osvrtom na COBISS.BH

Nevenka Hajdarović

Abstract

Rad je posvećen razvoju automatizacije biblioteka u BiH, zatim procesu usvajanja jedinstvenog BIS-a na nivou države (COBISS.BH), kao i osnivanju Virtualne biblioteke BiH (2005). U okviru sistema danas djeluje petnaest biblioteka iz cijele BiH. Istaknuta je važnost planskog rada i rješavanja financiranja sistema na nivou države BiH.

----------------------------------------------------------

Automation in BiH : with special reference to the COBISS application

The article is dedicated to a development of library automation in Bosnia and Herzegovina, adoption process of a single LIS at the state's level (COBISS.BH), and setting up of BIH Virtual Library (2005). Nowadays, 15 libraries from BIH operate within the system. Both the importance of systematic work and finding solution for financing the system at the state's level are emphasized in the article.

Keywords

automatizacija biblioteka; informacije, Bosna i Hercegovina, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH; COBISS.BH; Virtualna biblioteka BiH; digitalizacija građe; library automation; information; Bosnia and Herzegovina; National and University Library

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.