Medžmue – Ljekaruše: poseban oblik pisane kulturne baštine definicija i osobenosti u proučavanju zdravstvene kulture

Senella Krehić-Fočak

Abstract

Medžmua (Magmu’a) su zbirke, posebna vrsta rukopisa, koji sadrži mnogo podataka iz različitih oblasti ljudskog življenja, kao što su medicina, istorija, filozofija, matematika, poezija, kaside, ilahije, legende, astrologija, astronomija, herbalistika, fitoterapija, pa čak i kulinarski recepti. One sadrže mnogo preporuka i savjeta za liječenje različitih bolesti, kao i neke bilješke o opštoj i ličnoj higijeni, naglašavajući važnost pravilne ishrane i vrijednosti pojedinih vrsta hrane. Ovi rukopisi su nastali kao novi tip literature u Bosni i Hercegovini, pisane na arapskom, turskom ili bosanskom jeziku u periodu od 16. do 19. vijeka. U ovom istorijskom razdoblju uz neke nove empirijske dodatke, one često služe kao vademecum za skoro sve bolesti, savjetujući ljudima šta da rade kada ne mogu doći do doktora. Obilatost u mnogim od gore navedenih, polja, u isto vrijeme, trebaju mnogo pažljivog proučavanja i čuvanja ove literature, kao i očuvanja na pravi način u doba digitalizacije. Analizirano je nekoliko Medžmua-ljekaruša, koje izgledaju kao odgovarajući uzorci za analizu zdravstvenog stanja, liječenja i razumijevanja metode liječenja.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Medžmue – Ljekaruše: specific form of written cultural heritage definition and peculiarities in study of health culture

Medžmua (Magmu’a) notebooks, are specific type of manuscripts, containing a lot of records from the different fields like medicine, poetry, kasidas, ilahi, legends, astrology, history, philosophy, astrology, herbalistics, phytotherapy, even cooking recepies. They have a lot of recommendations and hints for the treatment of different diseases, as well as some notes about general and personal hygiene, emphasizing the importance of proper diet and the values of certain kind of food. These manuscripts emerged as a new type of literature in Bosnia and Herzegovina, written in Arabic, Turkish or Bosnian language in the period from 16. to 19.Century. In this historical period, with some new empirical data added, they often served as the only vademecum for almost all diseases, advising people what to do when they could not reach a doctor. Abundant in many, above mentioned, fields, at the same time, they need a lot of careful studying and keeping this literature, as well as of preserving in a proper way in the age of digitalization. Several herbal manuals have been analyzed that seems to be appropriate specimens for analysis of health conditions, treatment and understanding, treatment methods.


Keywords

ljekaruše; medžmue; ljekaruše; medžmua

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.