Revizija bibliotečke građe

Biljana Zarić

Abstract

Revizija je sistematski pregled bibliotečkog fonda koji se vrši radi utvrđivanja njegovog stvarnog stanja. Može biti opšta i djelimična, a provodi se u određenim vremenskim razmacima, u zavisnosti od veličine fonda. Ovaj posao obavlja se u četiri faze: priprema za reviziju, neposredan uvid u bibliotečki fond i uporedba sa sređenim spiskovima bibliotečke građe, izrada dokumentacije i sređivanje i analiza prikupljenih podataka. Revizija bibliotečke građe je važan činilac u oblikovanju bibliotečkog fonda, jer omogućava pravovremeno otpisivanje zastarjele i oštećene građe i stvaranje prostora za novu i aktuelnu bibliotečku građu.

-------------------------------------------------------

Revision of library material

Revision is a systematic examination of library stock done for the purpose of determining its defacto situation. Revision can be general and partial, and is conducted in specific periods of time depending on fond size. There are four phases of a revision: preparation for revision, direct inspection of library stock and comparison with arranged lists and library material; compilation of documentation and analysis of collected data. Revision of library material is an important factor in organization and protection of library stock, since it enables writing off of old and damaged material and ensuring space for new and actual library material.

Keywords

revizija; oblikovanje; pročišćavanje; zaštita bibliotečkog fonda; revision; organization; clearing; protection of library collection

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.