Bibliotečki menadžment

Ismet Ovčina

Abstract

Menadžment u bibliotekama uspostavlja vezu između ideje-vizije i realnog mogućeg, a odvija se u ciklusima koje pokreće stalna čovjekova potreba za boljitkom, razvojem i napretkom. Primjenom strategijskog menadžmenta, koji pociva na ličnoj odgovomosti i kreativnosti, a njeguje profesionalizam i kvalitet kao najvše vrijednosti, svaka pojedinačna biblioteka može, osim jačnja sopstvene pozicije u okruženju, dati i doprinos nacionalnim i međunarodnim strukovnim inicijativama za poboljšanje društvenog položaja bibliotečko-informacione djelatnosti. U današnjim uslovima neke od ovih konstatacija izgledaju optimistično, ali je nedvojbena potreba za osiguranjem budućnosti i uloge biblioteka u razvoju društva. 

------------------------------------------------------------------

Library management

 

Keywords

Menadžment; strategija; odgovomost; kreativnost; kvalitet

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.