Čelić-Tica, Veronika; Jelica Leščić. Novi UDK za školske knjižnice : priručnik za knjižničare. Zagreb : Školska knjiga, 2007.

Nevenka Hajdarović

Abstract

Celic-Tica V.; J. Lescic : New UDC for school libraries, Zagreb, 2007

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.