Umreženi rukavci informacijskog društva: teško je biti fer?

Mario Hibert

Abstract

Rad ima za cilj skrenuti pažnju na znacčaj promišljanja fenomena informacijskog društva, posebice režima autorskog prava i intelektualnog vlasništva, obzirom da rastući trend osiguravanja (privatiziranja) intelektualne svojine ugrožava domen zajedničkog, javnog dobra. Pojam intelektualnog vlasništva i aktualiziranje problematike u domenu vlasničkog prava, žarišna su mjesta današnjih diskusija na obzorju ICT politika. Promišljanje politika umreženog društva, problema zaštite intelektualne svojine u doba tehnokapitalizma, demaskira perspektive globalnog trenda razmjene informacija, upravljanja i kontrole. U eri digitalne kulture ova se pojava objektivizira kao nastojanje da se upravlja digitalnim resursima kroz legislativu koja garantira nepovredivost intelektualne svojine. Iz tog razloga, potrebno je osvijestiti procese (de)regulacije upravljanja digitalnim pravima kojima se na globalnom nivou pokušava uspostaviti apsolutna kontrola zaštite elektronskog sadržaja režimom autorskog prava. Online okruženje postalo je svakodnevnica suvremenih aktivnosti biblioteke pa se zbog toga zadatak i pozicija bibliotekara izuzetno komplicira obzirom da neprestano izranjanju novi, složeni problemi odnosa izmedu nosioca prava i korisnika koji otvaraju potpuno novu dimenziju profesionalne etike. Privilegiranje koncepta intelektualne svojine koji se uspostavlja nauštrb prava na slobodan pristup informacijama traži kritički odnos bibliotekara prema prijeporima informacijskog društva, odnosno razumijevanje važnosti uključivanja u novo područje odgovornosti koje će trebati razvijati informacijski stručnjaci digitalnog doba.

--------------------------------------------------------------

Information society sideways: It's hard to be fair?

Aim of this work is to emphasize importance of reconsideration of information society phenomena, especially intellectual property regime. As ongoing trend of intellectual property protection implies privatization of what's considered a common good, a notion of intellectual property within actual reality of controversial issues in domain of property rights, became a focal point of contemporary discussions on the horizons of ICT policies.
Policies of networked society in the context of techno-capital intellectual property regime are to be judged from the perspective of global intent to control information. In the digital era this tendency is perceived as digital rights management purported by the legislation that guarantees sanctity of intellectual property. For that reason it is important to reveal processes of the intellectual property de-regulation by which digital rights management is globally set. Copyright is to be considered an effective monopolistic tool in hands of corporations that legally jeopardize rights to access the information and use it as a common good. Online environment in which today's libraries operate simultaneously facilitates and confuse librarians' actions by conflicting relationship between right holders and users making difficult to benefit the both. Information ethics opens up spaces for critical standpoints on information society since professional responsibility of librarians,
information workers, is at stake.

Keywords

bibliotekari; intelektualna svojina; autorsko pravo; digitalna prava; fair use; tehnološke mjere zaštite; upravljanje digitalnim pravima; informacijsko društvo; informacijska etika

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.