Obezbjeđivanje kvaliteta u Bibliotečko-informacionom centru Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Jasna Lipa, Biserka Sabljaković

Abstract

Ekonomski fakultet u Sarajevu vodeća je institucija u kreiranju i širenju znanja iz oblasti ekonomskih i poslovnih nauka u Bosni i Hercegovini. Prateći i podržavajuci misiju ove institucije, da postane regionalno prepoznatljiva kao mjesto zavidnih naučnoistraživačkih rezultata, efikasnog transfera znanja i vještina, vrhunskih uslova rada i života, te otvorenosti za nove ideje, inicijative i stremljenja, pred Bibliotečko-informacioni centar (BIC) postavlja se težak zadatak. Cilj ovog rada jeste da prikaže najzanimljivije faze kroz koje je naša biblioteka prolazila prateći naučnoistraživački rad i nastavu na Fakultetu, s posebnim osvrtom na pažnju i trud koji se ulažu u adekvatno podržavanje i prilagođavanje procesima implementacije Bolonjskog procesa, te sticanja akreditacije. Radeći na takav način, BIC je postao ravnopravan partner u obezbjeđivanju kvaliteta na ovoj visokoškolskoj instituciji. Jedan od primarnih ciljeva, kako je već navedeno jeste obezbjeđivanje kvaliteta. Moderni koncept upravljanja podrazumijeva izgradnju i implementaciju unutrašnjeg sistema bibliotečke organizacije. To podrazumijeva uređenje poslovnog sistema koji kvalitet tretira kroz sve aspekte poslovanja i kojim se organizacija usmjerava ka zahtjevima svojih korisnika. Namjera nam je prikazati primjenu ovog koncepta na primjeru Bibliotečko-informacionog centra Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

----------------------------------------------------

Insuring the quality of Library Information Center of the the Faculty of Economy in Sarajevo

The article presents the most interesting phases of the Library Information Center (LIC) that it has gone through while monitoring scientific and research activity and teaching at the Faculty, with special reference to interest and effort invested in adequate support and harmonization of the implementation process of the Bologna Process and in acquiring accreditation. Thus, LIC has become equal partner in insuring quality at the Faculty.
One of the primary aims is insuring the quality. Modern concept of management implies construction and implementation of internal system of library organization. This includes organization of business system that treats the quality in all aspects of business activity. Our attention is to show application of this concept in the example of Library Information Center of the Faculty of Economy in Sarajevo.

Keywords

Ekonomski fakultet Sarajevo, Bibliotecko-informacioni centar (BIC), obezbjedenje kvaliteta, upravljanje kvalitetom, Bolonjski proces; Faculty of Economy in Sarajevo, Library Information Center, insuring the quality, quality management, Bologna Process

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.