Peti Međunarodni susreti bibliotekara slavista u Sarajevu Vratiti korisnike bibliotekama (Sarajevo, 18-22. april / travanj 2009.)

Saša Madacki

Abstract

The Fifth International Convention of Slavic Librarians in Sarajevo Bringing the User Back (Sarajevo, 18-22 April, 2009)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.