Privatna biblioteka gradačačke porodice Muftić i njen utemeljitelj gradačački muftija hadži hafiz Ahmed ef. Mulaibrahimović (Svirac)

Nusret Kujraković

Abstract

Nakon Karlovačkog mira 1699. godine, Gradačac je u narednim stoljećima doživio politički, ekonomski, kulturni i vjerski preporod i napredak. Begovska porodica Gradaščević odigrala je najznačajniju ulogu na političkom, ekonomskom i kulturnom polju, a vjerski obrazovana porodica Muftić u vjersko-prosvjetnom životu gradačačkih muslimana i okoline. Na području Gradačca bilo je više privatnih / porodičnih i javnih biblioteka. Bile su poznate biblioteke Murat-kapetana i hadži Bećir-bega Gradaščevića, Mulaibrahimovića-Muftića, a u novijem razdoblju porodica Imamović, Hodžić, Muhameda-Bege Gradaščevića i dr. Osim porodičnih, postojale su i dvije biblioteke javnog karaktera: školska biblioteka Svirac medrese i javna biblioteka Fadil-paše Šerifović. Privatna biblioteka Mulaibrahimovića-Muftića, poput drugih, odigrala je veliku ulogu u kulturnom i vjersko-prosvjetnom životu gradačačkih muslimana i šire okoline. Integralno je postojala kao zasebna porodična biblioteka oko 110 godina, od 1834. do 1944. godine. Njezin osnivač i utemeljitelj bio je čuveni hadži hafiz Ahmed ef. Mulaibrahimović (Svirac), nekadašnji gradačački muftija, muderris, pisac i imam. Najvažniji unikati ove biblioteke, koji su zagubljeni, bili su originalni radovi gradačačkog muftije: Putopis na hadž i Komentar Kur’ana. Kulturnu i historijsku vrijednost imali su rukopisi i dokumenti. Poslije Drugog svjetskog rata njezin knjižni fond prešao je, na razne načine, u fondove orijentalnih zbirki drugih biblioteka i ustanova u Bosni i Hercegovini.

---------------------------------------------------------

Private library of Gradacac Muftic family and its founder Mufti of Gradacac Hajjee hafiz Ahmed ef. Mulaibrahimovic (Svirac)

After Karlovac Peace Agreement1699., in the coming centuries Gradacac experienced political, economic, cultural and religious revival and progress. Gradascevic’ bey family played a most significant role in the political, economic and cultural fields, and Muftic family, the religious very educated ones, played the same role in religious and educational life of Gradacac Muslims and neighboring towns. In the area of Gradacac town there were more private/family and public libraries. There were some very famous libraries as the library of Murat-captain and Hajjee Becir-bey Gradascevic, then Mulaibrahimovic-Muftic, and recently the library of Imamovic, Hodzic, Muhamed-bey Gradascevic family etc. Besides family libraries, there were two public libraries: school library of Svirac Madrasa(secondary islamic religious school) and Fadil-pasha Sherifovic. Private library of Mulaibrahimovic-Muftic family, like others, played a large role in the cultural, religious and educational life gradačačkih Muslims and the wider surrounding region. As integrated and a separate family library this library existed approximately 110 years , from 1934. up 1944. Its establisher and the founder was the famous Hajjee hafiz Ahmed ef Mulaibrahimovic (Svirac), former Mufti of Gradacac town, muderris(school teacher), writer, and imam (islasmic leader). The most important works of this library which have unique values, unfortunately, are lost. That were original works Mufti of Gradacac: travelogue on Hajj and Commentry of Holly Qur’an. The library manuscripts and documents had cultural and historical value. After the Second World War the library stopped being existed, and its books,manuscripts and documents, in many ways, became a part of oriental collections of other libraries and institutions in Bosnia and Herzegovina.

Keywords

muftija hadži hafiz Ahmed ef. Mulaibrahimović (Svirac); biblioteka; knjige; dokumenti; rukopisi; Gradačac; Mufti Hajjee hafiz Ahmed ef. Mulaibrahimović (Svirac); a library; books; documents; manuscripts; Gradacac

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.