Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu kao deo visokog školstva na teritoriji uže Srbije

Vera Petrović

Abstract

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“1 je centralna biblioteka Univerziteta u Beogradu i matična biblioteka za sve univerzitetske i visokoškolske biblioteke u Srbiji, kao i za specijalne biblioteke u naučnim institucijama na prostoru Centralne Srbije. Ona sakuplja, čuva i brine se o daljoj upotrebi jedinstvenih zapisa ljudske kreativnosti. Omogućavajući pristup zapisanom znanju, podstičući i podržavajući protok informacija, UBSM učestvuje u pedagoškom, naučno-istraživačkom, stručnom i umetničkom radu beogradske i srpske akademske javnosti. Ona je čuvar pisanog naučnog i kulturnog nasleđa Univerziteta u Beogradu, a čuva, zbog svoje duge istorije, i deo kulturne baštine Srbije. Univerzitetska biblioteka u Beogradu je obrazovni centar koji sa svojim zbirkama, uslugama i bibliotečko-informatičkim znanjem učestvuje u obrazovnom i naučno-istraživačkom radu Univerziteta, u intelektualnom i stručnom razvoju studenata, kao i u doživotnom obrazovanju svih svojih korisnika.

--------------------------------------------------------------

University Library “Svetozar Markovic” in Belgrade as part of higher education in the territory of Central Serbia

University Library „Svetozar Markovic“ is the central library of the University of Belgrade and home for all university libraries and academic libraries in Serbia, as well as special libraries in research institutions in the territory of Central Serbia. It collects, preserves and cares about the further use of the unique record of human creativity. Enabling access to recorded knowledge, encouraging and supporting the flow of information, UBSM participate in pedagogical, scientific research, professional and artistic work of the Belgrade and Serbian academic public. It is the guardian of the written scientific and cultural heritage of the Belgrade University, and because of its long history, preserve and part of the cultural heritage of Serbia. University library in Belgrade is an educational center with its collections, services, and library and IT skills to participate in educational and scientific-research University, the intellectual and professional development of students, as well as the lifelong education of all its users.

Keywords

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“; zakon o bibliotečkoj delatnosti; matične funkcije; stručno usavršavanje; University library „Svetozar Markovic“; Law about librarianship; Activities concering the planning and develepment; Educate themselves

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.